กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์ศึกษา

นางธิดาพัฒน์ ต๊ะตา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววาสนา อยู่สวัสดิ์
ธุรการ