กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรชัย พลมั่น
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ