ปฐมวัย

นางอัญมณี ดีใหญ่
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวสโรชีนี ธัญญะ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2