คณะผู้บริหาร

นายไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา