ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 กันยายน 2565 นางสาวสโรชินี ธัญญะ ครูโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สพป.ตาก เขต 1
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมนักเรียนโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ที่ชนะเลิศการแข่งทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มเจ้าพ่อเขาแก้ว ประเภทครอสเวอร์ดภาษาอ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิวัฒน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเงา ประธานกลุ่มเจ้าพ่อเขาแก้ว สพป.ตาก เขต ๑ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเตรียมการประเมิน ว PA ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ ก.ค.ศ. ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ พระครูไพศาลธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสรรค์ เจ้าคณะตำบลสามเงา มีเมตตาจิตมอบขนม ผลไม้ นมและของแห้งให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ ไว้รับประทานช่วงกิจกรรมของโรงเรียน ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวยการโรงเรีย
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ คุณครูวณปภา พลนา คุณครูฉวีวรรณ สอนวงษ์ คุุณครูพรชัย พลมั่น คุณครูธิดาพัฒน์ ต๊ะตา คุณครูอัญมณี ดีใหญ่ ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ พ่อแม่พี่น้องชา
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ และคุณครูธิดาพัฒน์ ต๊ะตา ครูโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ ผู้รับผิดชอบดูแลเด็กพิเศษ แจกอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นๆ ทางการศึกษาให้แก
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65