รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
หมู่ที่ 3 บ้านจัดสรร   ตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 0946269548 เบอร์แฟกส์ -
Email : Chommchonn@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :